Κατηγορίες
Κατηγορίες Εύρεση Καταχώρηση

ΑΠΕΣΤΑΛΗ ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ


Συνθέτης: ΣΥΡΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Μηνολόγιο: ΜΑΡΤΙΟΣ
Εἶδος: Δοξαστικό
Ἦχος: πλ_Β'
ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟ ΜΚ


Date added: 2018-3-22 19:51:10