Κατηγορίες
Κατηγορίες Εύρεση Καταχώρηση

ΔΥΝΑΜΙΣ ΞΕΝΟΥ ΚΟΡΩΝΗ


Ἐκτελεῖ ὁ/ἡ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Συνθέτης: ΚΟΡΩΝΗΣ ΞΕΝΟΣ
Ἦχος: Β'
Ἔτος: 1960
Media Files: 0
Dinamis Koroni ypo Panagiotidi.mp3
Μέγεθος: 5413 kB
Το κατέβασαν: 1457
Dynamis Koroni.PDF
Αρχείο: Dynamis Koroni.PDF
Μέγεθος: 399 kB
Το κατέβασαν: 845

ΑΧΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΒΛΑΧΟΥ


Ἐκτελεῖ ὁ/ἡ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Συνθέτης: ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ
Ἦχος: Α'
Ἔτος: 2010
Media Files: 0
Axion estin hxos A N Monaxoy ypo Papadopoyloy A.mp3
Μέγεθος: 4445 kB
Το κατέβασαν: 1362
Axion estin hxos A Nektariou M.PDF
Μέγεθος: 110 kB
Το κατέβασαν: 788

ΧΕΡΟΥΒΙΚΟ


Ἐκτελεῖ ὁ/ἡ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Συνθέτης: ΦΩΚΑΕΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ἦχος: Α'
Ἔτος: 2010
Media Files: 1
xerouvFokaeosA0001.PDF
Μέγεθος: 122 kB
Το κατέβασαν: 689
xeroyciko Fokaeos hxos a ypo Papadopoyloy A.mp3
Μέγεθος: 6887 kB
Το κατέβασαν: 923

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΑΝΩΝΥΜΟΥ


Ἐκτελεῖ ὁ/ἡ: ΔΑΝΙΗΛΑΙΟΙ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Συνθέτης: ΑΝΩΝΥΜΟΣ
Ἦχος: πλ_Β'
Ἔτος: 1961
Media Files: 0
AKSION ESTIN ANONYMOY PLB GERON DANIHL.mp3
Μέγεθος: 5399 kB
Το κατέβασαν: 1255
Axion estin pl B Anonymou.PDF
Μέγεθος: 114 kB
Το κατέβασαν: 1032

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ


Ἐκτελεῖ ὁ/ἡ: ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
Συνθέτης: ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ
Ἦχος: Α'
Media Files: 0
Koinoniko Eyaggelismou P Lampad.PDF
Μέγεθος: 198 kB
Το κατέβασαν: 707
Koinoniko eyaggelismoy Stanitsas.mp3
Μέγεθος: 5783 kB
Το κατέβασαν: 744

ΟΣΟΙ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ


Ἐκτελεῖ ὁ/ἡ: ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Συνθέτης: ΣΥΡΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ἦχος: Α'
Ἔτος: 2009
Media Files: 0
Dynamis osoi eis Xriston A Syrka.pdf
Μέγεθος: 39 kB
Το κατέβασαν: 708
Osoi eis xriston A Syrka ypo B Linardaki.mp3
Μέγεθος: 2696 kB
Το κατέβασαν: 522

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ Γ' ΠΡΙΓΓΟΥ


Ἐκτελεῖ ὁ/ἡ: ΤΣΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Συνθέτης: ΠΡΙΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ἦχος: Γ'
Media Files: 0
leitiurgika 3ou Priggou.PDF
Μέγεθος: 167 kB
Το κατέβασαν: 1369
leitourgika Priggou 3os ypo G Tsetsi.mp3
Μέγεθος: 5915 kB
Το κατέβασαν: 768

ΑΧΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΒΑΡΥΣ


Ἐκτελεῖ ὁ/ἡ: ΤΣΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Συνθέτης: ΠΡΙΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ἦχος: βαρύς
Media Files: 0
axion estin priggou varis ypo Tsetsi G.mp3
Μέγεθος: 2024 kB
Το κατέβασαν: 767
Axion estin Priggou.PDF
Μέγεθος: 58 kB
Το κατέβασαν: 788

ΧΕΡΟΥΒΙΚΟ ΠΛ Α΄ ΠΡΙΓΓΟΣ


Ἐκτελεῖ ὁ/ἡ: ΠΡΙΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Συνθέτης: ΠΡΙΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ἦχος: πλ_Α'
Media Files: 1
06-KonstantinosPringos-Farasoglou-Xerouvikon-A-Monodiakon.mp3
Μέγεθος: 5865 kB
Το κατέβασαν: 1020
xeroybiko pl a Priggoy.PDF
Μέγεθος: 50 kB
Το κατέβασαν: 1349

ΕΝ ΒΥΘΩ ΚΑΤΕΣΤΡΩΣΕ


Χοράρχης: ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
Συνθέτης: ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΕΡΕΚΕΤΗΣ
Ἦχος: Δ'
Media Files: 1
En vitho Mpereketi ypo Stanitsa.mp3
Μέγεθος: 15236 kB
Το κατέβασαν: 626
en vitho Mpereketoy.PDF
Μέγεθος: 75 kB
Το κατέβασαν: 664

ΔΥΝΑΜΙΣ ΣΥΝΤΕΤΜΗΜΕΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥ


Συνθέτης: ΓΙΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Media Files: 0
ΣΥΝΤΕΤΜΗΜΕΝΑ ΔΥΝΑΜΙΣ.pdf
Μέγεθος: 153 kB
Το κατέβασαν: 593

ΧΕΡΟΥΒΙΚΟ ΒΑΡΥΣ ΚΑΜΑΡΑΔΟΥ


Συνθέτης: ΚΑΜΑΡΑΔΟΣ ΝΗΛΕΥΣ
Ἦχος: βαρύς
Media Files: 0
xeroyviko barys Kamaradoy.PDF
Μέγεθος: 140 kB
Το κατέβασαν: 567

ΕΠΙ ΣΟΙ ΧΑΙΡΕΙ ΠΛ Α΄


Ἐκτελεῖ ὁ/ἡ: ΣΟΥΣΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Συνθέτης: ΣΥΡΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ἦχος: πλ_Α'
Ἔτος: 198x
Media Files: 0
Epi soi xairei pl 1oy Soysoynis.mp3
Μέγεθος: 2986 kB
Το κατέβασαν: 591
epi soi xairei pl a  A Syrka.PDF
Μέγεθος: 39 kB
Το κατέβασαν: 710
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ Β΄ ΛΑΓΟΥΡΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ Β΄ ΛΑΓΟΥΡΟΣ


Ἐκτελεῖ ὁ/ἡ: ΛΑΓΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ἦχος: Β'
Ἔτος: 197Χ
Media Files: 0
Lagoyros 197x Leitoyrgika hxos B.mp3
Μέγεθος: 14848 kB
Το κατέβασαν: 451
ΧΕΡΟΥΒΙΚΟ Β΄

ΧΕΡΟΥΒΙΚΟ Β΄


Ἐκτελεῖ ὁ/ἡ: ΛΑΓΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Συνθέτης: ΣΥΡΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ἦχος: Β'
Ἔτος: 197Χ
Media Files: 0
Lagoyros 197x xeroyviko 2os.mp3
Μέγεθος: 7450 kB
Το κατέβασαν: 438
Xerouviko 2ou  Ant Syrka.PDF
Μέγεθος: 84 kB
Το κατέβασαν: 514

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ


Ἐκτελεῖ ὁ/ἡ: ΛΑΓΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Συνθέτης: ΠΡΙΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ἦχος: πλ_Α'
Ἔτος: 197Χ
Media Files: 0
kioyrdi Lagoyros.mp3
Αρχείο: kioyrdi Lagoyros.mp3
Μέγεθος: 13645 kB
Το κατέβασαν: 705
Leitoyrgika kiourdi Priggoy.PDF
Μέγεθος: 175 kB
Το κατέβασαν: 955
ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΒΑΓΙΑΝΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΒΑΓΙΑΝΟΥ


Ἐκτελεῖ ὁ/ἡ: ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
Συνθέτης: ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΣΙΜΩΝ
Ἦχος: Β'
Δακτυλογραφημένο: Ναι
Media Files: 0
dynamis avagianou Stanitsas  Βος.mp3
Μέγεθος: 2394 kB
Το κατέβασαν: 760
dynamis_b_avagianou.pdf
Μέγεθος: 307 kB
Το κατέβασαν: 5

ΧΕΡΟΥΒΙΚΟ ΠΛ Α


Ἐκτελεῖ ὁ/ἡ: ΑΣΤΕΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Συνθέτης: ΠΡΙΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ἦχος: πλ_Α'
Media Files: 0
xerouvikos Priggou eis pl  A.PDF
Μέγεθος: 52 kB
Το κατέβασαν: 805
xeroyviko pl a Priggoy Asteris.mp3
Μέγεθος: 8945 kB
Το κατέβασαν: 668
ΔΥΝΑΜΙΣ ΠΡΙΓΓΟΥ ΣΑΜΠΑΧ

ΔΥΝΑΜΙΣ ΠΡΙΓΓΟΥ ΣΑΜΠΑΧ


Ἐκτελεῖ ὁ/ἡ: ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
Συνθέτης: ΠΡΙΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ἦχος: Α'
Ἔτος: 2009
Media Files: 0
Dynamis Priggou eis A.PDF
Μέγεθος: 117 kB
Το κατέβασαν: 1090
dynamis priggoy eis A Daskaloydis.mp3
Μέγεθος: 3128 kB
Το κατέβασαν: 756
ΔΥΝΑΜΙΣ ΚΑΜΑΡΑΔΟΥ ΕΤΕΡΟΝ

ΔΥΝΑΜΙΣ ΚΑΜΑΡΑΔΟΥ ΕΤΕΡΟΝ


Ἐκτελεῖ ὁ/ἡ: ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
Συνθέτης: ΚΑΜΑΡΑΔΟΣ ΝΗΛΕΥΣ
Ἦχος: Β'
Media Files: 0
dynamis kamaradoy daskaloydis k.mp3
Μέγεθος: 2676 kB
Το κατέβασαν: 523
Dynamis kamaradoy.PDF
Αρχείο: Dynamis kamaradoy.PDF
Μέγεθος: 69 kB
Το κατέβασαν: 613
ΔΥΝΑΜΙΣ Γ. ΜΠΟΜΠΑ

ΔΥΝΑΜΙΣ Γ. ΜΠΟΜΠΑ


Ἐκτελεῖ ὁ/ἡ: ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
Συνθέτης: ΜΠΟΜΠΑΣ Γ.
Ἦχος: Β'
Media Files: 0
Dynamis Bompa.pdf
Αρχείο: Dynamis Bompa.pdf
Μέγεθος: 51 kB
Το κατέβασαν: 875
Dynamis Mpompa Daskaloudis k.mp3
Μέγεθος: 4544 kB
Το κατέβασαν: 582

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ Α' Χ''ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Ἐκτελεῖ ὁ/ἡ: ΔΑΝΙΗΛΑΙΟΙ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Συνθέτης: ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
Ἦχος: Α'
Ἔτος: 2007
Media Files: 1
axion estin 1os Xatziathanasiou.mp3
Μέγεθος: 2700 kB
Το κατέβασαν: 768
Axion estin a Xatziathanasioy.PDF
Μέγεθος: 40 kB
Το κατέβασαν: 807

ΣΕ ΥΜΝΟΥΜΕΝ ΠΛ Β


Ἐκτελεῖ ὁ/ἡ: ΠΡΙΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Συνθέτης: ΠΡΙΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ἦχος: πλ_Β'
Media Files: 0
16-KonstantinosPringos-Farasoglou-SeYmnoumen-PlB.mp3
Μέγεθος: 1281 kB
Το κατέβασαν: 632
Se ymnoymen  Pringou plaB.PDF
Μέγεθος: 13 kB
Το κατέβασαν: 611
ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ ΠΛ Β ΠΡΙΓΓΟΣ

ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ ΠΛ Β ΠΡΙΓΓΟΣ


Ἐκτελεῖ ὁ/ἡ: ΠΡΙΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Συνθέτης: ΠΡΙΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ἦχος: πλ_Β'
Media Files: 0
13 - Xerouvikon-PlB-KPringos.mp3
Μέγεθος: 9354 kB
Το κατέβασαν: 806
19-KonstantinosPringos-Farasoglou-Xerouvikon-PlB.mp3
Μέγεθος: 5432 kB
Το κατέβασαν: 514
xerouviko Pringou plaB.PDF
Μέγεθος: 51 kB
Το κατέβασαν: 857

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΣΑΡΑΝΤΑΕΚΚΛΗΣΙΩΤΟΥ


Ἐκτελεῖ ὁ/ἡ: ΣΥΡΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χοράρχης: ΣΥΡΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Συνθέτης: ΣΑΡΑΝΤΑΕΚΚΛΗΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ἦχος: πλ_Α'
Ἔτος: 1983
Media Files: 1
Axion estin pl1oy Sarantaekklisiotoy.mp3
Μέγεθος: 3273 kB
Το κατέβασαν: 820
axion estin sarantaekklisiotou.pdf
Μέγεθος: 148 kB
Το κατέβασαν: 14
Axion Sarantaekklisiotoy-Syrka.PDF
Μέγεθος: 331 kB
Το κατέβασαν: 997
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds