Κατηγορίες
Κατηγορίες Εύρεση Καταχώρηση

ΟΣΟΙ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ


Ἐκτελεῖ ὁ/ἡ: ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Συνθέτης: ΣΥΡΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ἦχος: Α'
Ἔτος: 2009
Media Files: 0
Dynamis osoi eis Xriston A Syrka.pdf
Μέγεθος: 39 kB
Το κατέβασαν: 665
Osoi eis xriston A Syrka ypo B Linardaki.mp3
Μέγεθος: 2696 kB
Το κατέβασαν: 508

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ Γ' ΠΡΙΓΓΟΥ


Ἐκτελεῖ ὁ/ἡ: ΤΣΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Συνθέτης: ΠΡΙΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ἦχος: Γ'
Media Files: 0
leitiurgika 3ou Priggou.PDF
Μέγεθος: 167 kB
Το κατέβασαν: 1310
leitourgika Priggou 3os ypo G Tsetsi.mp3
Μέγεθος: 5915 kB
Το κατέβασαν: 738

ΑΧΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΒΑΡΥΣ


Ἐκτελεῖ ὁ/ἡ: ΤΣΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Συνθέτης: ΠΡΙΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ἦχος: βαρύς
Media Files: 0
axion estin priggou varis ypo Tsetsi G.mp3
Μέγεθος: 2024 kB
Το κατέβασαν: 738
Axion estin Priggou.PDF
Μέγεθος: 58 kB
Το κατέβασαν: 749

ΧΕΡΟΥΒΙΚΟ ΠΛ Α΄ ΠΡΙΓΓΟΣ


Ἐκτελεῖ ὁ/ἡ: ΠΡΙΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Συνθέτης: ΠΡΙΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ἦχος: πλ_Α'
Media Files: 1
06-KonstantinosPringos-Farasoglou-Xerouvikon-A-Monodiakon.mp3
Μέγεθος: 5865 kB
Το κατέβασαν: 980
xeroybiko pl a Priggoy.PDF
Μέγεθος: 50 kB
Το κατέβασαν: 1256

ΕΝ ΒΥΘΩ ΚΑΤΕΣΤΡΩΣΕ


Χοράρχης: ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
Συνθέτης: ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΕΡΕΚΕΤΗΣ
Ἦχος: Δ'
Media Files: 1
En vitho Mpereketi ypo Stanitsa.mp3
Μέγεθος: 15236 kB
Το κατέβασαν: 599
en vitho Mpereketoy.PDF
Μέγεθος: 75 kB
Το κατέβασαν: 624

ΔΥΝΑΜΙΣ ΣΥΝΤΕΤΜΗΜΕΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥ


Συνθέτης: ΓΙΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Media Files: 0
ΣΥΝΤΕΤΜΗΜΕΝΑ ΔΥΝΑΜΙΣ.pdf
Μέγεθος: 153 kB
Το κατέβασαν: 566

ΧΕΡΟΥΒΙΚΟ ΒΑΡΥΣ ΚΑΜΑΡΑΔΟΥ


Συνθέτης: ΚΑΜΑΡΑΔΟΣ ΝΗΛΕΥΣ
Ἦχος: βαρύς
Media Files: 0
xeroyviko barys Kamaradoy.PDF
Μέγεθος: 140 kB
Το κατέβασαν: 536

ΕΠΙ ΣΟΙ ΧΑΙΡΕΙ ΠΛ Α΄


Ἐκτελεῖ ὁ/ἡ: ΣΟΥΣΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Συνθέτης: ΣΥΡΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ἦχος: πλ_Α'
Ἔτος: 198x
Media Files: 0
Epi soi xairei pl 1oy Soysoynis.mp3
Μέγεθος: 2986 kB
Το κατέβασαν: 574
epi soi xairei pl a  A Syrka.PDF
Μέγεθος: 39 kB
Το κατέβασαν: 686
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ Β΄ ΛΑΓΟΥΡΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ Β΄ ΛΑΓΟΥΡΟΣ


Ἐκτελεῖ ὁ/ἡ: ΛΑΓΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ἦχος: Β'
Ἔτος: 197Χ
Media Files: 0
Lagoyros 197x Leitoyrgika hxos B.mp3
Μέγεθος: 14848 kB
Το κατέβασαν: 425
ΧΕΡΟΥΒΙΚΟ Β΄

ΧΕΡΟΥΒΙΚΟ Β΄


Ἐκτελεῖ ὁ/ἡ: ΛΑΓΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Συνθέτης: ΣΥΡΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ἦχος: Β'
Ἔτος: 197Χ
Media Files: 0
Lagoyros 197x xeroyviko 2os.mp3
Μέγεθος: 7450 kB
Το κατέβασαν: 426
Xerouviko 2ou  Ant Syrka.PDF
Μέγεθος: 84 kB
Το κατέβασαν: 495

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ


Ἐκτελεῖ ὁ/ἡ: ΛΑΓΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Συνθέτης: ΠΡΙΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ἦχος: πλ_Α'
Ἔτος: 197Χ
Media Files: 0
kioyrdi Lagoyros.mp3
Αρχείο: kioyrdi Lagoyros.mp3
Μέγεθος: 13645 kB
Το κατέβασαν: 682
Leitoyrgika kiourdi Priggoy.PDF
Μέγεθος: 175 kB
Το κατέβασαν: 914
ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΒΑΓΙΑΝΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΒΑΓΙΑΝΟΥ


Ἐκτελεῖ ὁ/ἡ: ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
Συνθέτης: ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΣΙΜΩΝ
Ἦχος: Β'
Media Files: 0
Dynamis Avagianou .PDF
Μέγεθος: 91 kB
Το κατέβασαν: 1150
dynamis avagianou Stanitsas  Βος.mp3
Μέγεθος: 2394 kB
Το κατέβασαν: 739

ΧΕΡΟΥΒΙΚΟ ΠΛ Α


Ἐκτελεῖ ὁ/ἡ: ΑΣΤΕΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Συνθέτης: ΠΡΙΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ἦχος: πλ_Α'
Media Files: 0
xerouvikos Priggou eis pl  A.PDF
Μέγεθος: 52 kB
Το κατέβασαν: 774
xeroyviko pl a Priggoy Asteris.mp3
Μέγεθος: 8945 kB
Το κατέβασαν: 648
ΔΥΝΑΜΙΣ ΠΡΙΓΓΟΥ ΣΑΜΠΑΧ

ΔΥΝΑΜΙΣ ΠΡΙΓΓΟΥ ΣΑΜΠΑΧ


Ἐκτελεῖ ὁ/ἡ: ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
Συνθέτης: ΠΡΙΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ἦχος: Α'
Ἔτος: 2009
Media Files: 0
Dynamis Priggou eis A.PDF
Μέγεθος: 117 kB
Το κατέβασαν: 1048
dynamis priggoy eis A Daskaloydis.mp3
Μέγεθος: 3128 kB
Το κατέβασαν: 731
ΔΥΝΑΜΙΣ ΚΑΜΑΡΑΔΟΥ ΕΤΕΡΟΝ

ΔΥΝΑΜΙΣ ΚΑΜΑΡΑΔΟΥ ΕΤΕΡΟΝ


Ἐκτελεῖ ὁ/ἡ: ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
Συνθέτης: ΚΑΜΑΡΑΔΟΣ ΝΗΛΕΥΣ
Ἦχος: Β'
Media Files: 0
dynamis kamaradoy daskaloydis k.mp3
Μέγεθος: 2676 kB
Το κατέβασαν: 503
Dynamis kamaradoy.PDF
Αρχείο: Dynamis kamaradoy.PDF
Μέγεθος: 69 kB
Το κατέβασαν: 588
ΔΥΝΑΜΙΣ Γ. ΜΠΟΜΠΑ

ΔΥΝΑΜΙΣ Γ. ΜΠΟΜΠΑ


Ἐκτελεῖ ὁ/ἡ: ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
Συνθέτης: ΜΠΟΜΠΑΣ Γ.
Ἦχος: Β'
Media Files: 0
Dynamis Bompa.pdf
Αρχείο: Dynamis Bompa.pdf
Μέγεθος: 51 kB
Το κατέβασαν: 843
Dynamis Mpompa Daskaloudis k.mp3
Μέγεθος: 4544 kB
Το κατέβασαν: 562

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ Α' Χ''ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Ἐκτελεῖ ὁ/ἡ: ΔΑΝΙΗΛΑΙΟΙ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Συνθέτης: ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
Ἦχος: Α'
Ἔτος: 2007
Media Files: 1
axion estin 1os Xatziathanasiou.mp3
Μέγεθος: 2700 kB
Το κατέβασαν: 751
Axion estin a Xatziathanasioy.PDF
Μέγεθος: 40 kB
Το κατέβασαν: 780

ΣΕ ΥΜΝΟΥΜΕΝ ΠΛ Β


Ἐκτελεῖ ὁ/ἡ: ΠΡΙΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Συνθέτης: ΠΡΙΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ἦχος: πλ_Β'
Media Files: 0
16-KonstantinosPringos-Farasoglou-SeYmnoumen-PlB.mp3
Μέγεθος: 1281 kB
Το κατέβασαν: 615
Se ymnoymen  Pringou plaB.PDF
Μέγεθος: 13 kB
Το κατέβασαν: 600
ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ ΠΛ Β ΠΡΙΓΓΟΣ

ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ ΠΛ Β ΠΡΙΓΓΟΣ


Ἐκτελεῖ ὁ/ἡ: ΠΡΙΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Συνθέτης: ΠΡΙΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ἦχος: πλ_Β'
Media Files: 0
13 - Xerouvikon-PlB-KPringos.mp3
Μέγεθος: 9354 kB
Το κατέβασαν: 784
19-KonstantinosPringos-Farasoglou-Xerouvikon-PlB.mp3
Μέγεθος: 5432 kB
Το κατέβασαν: 495
xerouviko Pringou plaB.PDF
Μέγεθος: 51 kB
Το κατέβασαν: 830

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΣΑΡΑΝΤΑΕΚΚΛΗΣΙΩΤΟΥ


Ἐκτελεῖ ὁ/ἡ: ΣΥΡΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χοράρχης: ΣΥΡΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Συνθέτης: ΣΑΡΑΝΤΑΕΚΚΛΗΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ἦχος: πλ_Α'
Ἔτος: 1983
Media Files: 1
Axion estin pl1oy Sarantaekklisiotoy.mp3
Μέγεθος: 3273 kB
Το κατέβασαν: 796
Axion Sarantaekklisiotoy-Syrka.PDF
Μέγεθος: 331 kB
Το κατέβασαν: 949

ΟΣΟΙ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑΕΚΚΛΗΣΙΩΤΟΥ


Ἐκτελεῖ ὁ/ἡ: ΣΥΡΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χοράρχης: ΣΥΡΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Συνθέτης: ΣΑΡΑΝΤΑΕΚΚΛΗΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ἦχος: Α'
Ἔτος: 1983
Media Files: 1
Osoi eis Xriston  Syrk-40ekklisi.PDF
Μέγεθος: 91 kB
Το κατέβασαν: 715
osoi eis Xriston Sarantaekklisiotoy.mp3
Μέγεθος: 6167 kB
Το κατέβασαν: 591

ΔΥΝΑΜΙΣ ΒΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΡΚΑ


Ἐκτελεῖ ὁ/ἡ: ΣΥΡΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ἦχος: Β'
Media Files: 0
Dinamis vimatos G.Syrkas ston D.M.Lekka mathima.mp3
Μέγεθος: 2598 kB
Το κατέβασαν: 816
trisagion dynamis vimatos A Syrka.PDF
Μέγεθος: 57 kB
Το κατέβασαν: 947

ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΠΑΡΘΕΝΕ


Συνθέτης: ΣΥΡΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ἦχος: Α'
Media Files: 0
Symfonos A Syrka.pdf
Αρχείο: Symfonos A Syrka.pdf
Μέγεθος: 142 kB
Το κατέβασαν: 450

ΣΩΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ Δ΄ ΖΗΝΟΒΙΟΥ


Ἦχος: Δ'
Media Files: 0
Swma Xristoy D.PDF
Αρχείο: Swma Xristoy D.PDF
Μέγεθος: 96 kB
Το κατέβασαν: 466

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΔΟΣΙΘΕΟΥ


Συνθέτης: ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ
Ἦχος: Β'
Media Files: 0
Leitourgiaka b Dositheou Katoynakiwtoy.PDF
Μέγεθος: 93 kB
Το κατέβασαν: 818
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds