ΠΑΤΗΡ ΘΑΔΔΑΙΟΣ 04
ΠΑΤΗΡ ΘΑΔΔΑΙΟΣ
Ημερομηνία: 2009-08-02 15:01:20 - Προσθέθηκε απο: lekkas
Εμφανίσεις: 2265 - Ψήφοι: 0 - Βαθμολογία: 0
 
ΠΑΤΗΡ ΘΑΔΔΑΙΟΣ 05
ΠΑΤΗΡ ΘΑΔΔΑΙΟΣ
Ημερομηνία: 2009-08-02 15:00:49 - Προσθέθηκε απο: lekkas
Εμφανίσεις: 2404 - Ψήφοι: 0 - Βαθμολογία: 0
 
ΠΑΤΗΡ ΘΑΔΔΑΙΟΣ 06
ΠΑΤΗΡ ΘΑΔΔΑΙΟΣ
Ημερομηνία: 2009-08-02 15:00:00 - Προσθέθηκε απο: lekkas
Εμφανίσεις: 2289 - Ψήφοι: 0 - Βαθμολογία: 0
 
ΠΑΤΗΡ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ 01
ΠΑΤΗΡ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ
Ημερομηνία: 2009-07-25 13:44:03 - Προσθέθηκε απο: lekkas
Εμφανίσεις: 2201 - Ψήφοι: 0 - Βαθμολογία: 0
 
ΠΑΤΗΡ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ 02
ΠΑΤΗΡ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ
Ημερομηνία: 2009-07-25 13:43:16 - Προσθέθηκε απο: lekkas
Εμφανίσεις: 2265 - Ψήφοι: 0 - Βαθμολογία: 0
 
ΠΑΤΗΡ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ 03
ΠΑΤΗΡ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ
Ημερομηνία: 2009-07-25 13:42:53 - Προσθέθηκε απο: lekkas
Εμφανίσεις: 2199 - Ψήφοι: 0 - Βαθμολογία: 0
 
ΠΑΤΗΡ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ 04
ΠΑΤΗΡ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ
Ημερομηνία: 2009-07-25 13:42:25 - Προσθέθηκε απο: lekkas
Εμφανίσεις: 2202 - Ψήφοι: 0 - Βαθμολογία: 0
 
ΠΑΤΗΡ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ 05
ΠΑΤΗΡ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ
Ημερομηνία: 2009-07-25 13:42:01 - Προσθέθηκε απο: lekkas
Εμφανίσεις: 2340 - Ψήφοι: 0 - Βαθμολογία: 0
 
ΠΑΤΗΡ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ 06
ΠΑΤΗΡ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ
Ημερομηνία: 2009-07-25 13:41:23 - Προσθέθηκε απο: lekkas
Εμφανίσεις: 2198 - Ψήφοι: 0 - Βαθμολογία: 0
 
Θρασύβουλος Στανίτσας - Εσπερινός Παναγίας, Ι.Μ.Κύκκου, 14-8-1986, μέρος 1
Ημερομηνία: 2009-07-22 11:19:25 - Προσθέθηκε απο: lekkas
Εμφανίσεις: 2869 - Ψήφοι: 7 - Βαθμολογία: 4.58